Phật Học Online

Phương trời thong dong
Thích Nhật Từ

Phương trời thong dong là tuyển tập các bài pháp thoại dành cho những người dấn thân trên hành trình tâm linh. Hành trình tâm linh đó chính là một phương trời cao rộng của đời sống đạo đức. Trên hành trình tâm linh, hành giả phải từng bước hướng về phương trời cao rộng, nơi ấy có tâm hành, khổ hành và ý hành hoàn toàn vượt lên trên các giới hạnh của đời sống thực tại thông thường. Trong phương trời thong dong, chất liệu “tâm hành dị tục” không chỉ mang hình thức đầu tròn áo vuông, mà còn thể hiện qua nhân cách đi, đứng, nằm, ngồi, lời nói, việc làm trong trạng thái trang nghiêm tỉnh lạc và thảnh thơi. Phương trời thong dong đó đang mời gọi tất cả những ai muốn có được đời sống an vui hạnh phúc. Hãy là một thiền khách trong phương trời thong dong để nhận ra được rằng cõi đời khổ đau cũng chính là cõi Tịnh độ an vui.

Phần 1: Nghịch duyên và tình huống xuất gia

Bản chất tại gia và xuất gia

Nhận diện nghịch cảnh

Nhận diện thói quen đời

Nhận diện sự trói buộc của tình cảm

Tài sản trói buộc người tại gia

Xuất gia là sự khai sinh trong đạo

Các tình huống xuất gia

Con đường rộng mở

 

Phần 2: Chăm sóc hạt giống xuất gia 

Nhận diện hạt giống xuất gia

Căn tu nẩy mầm

Tập sự để xác lập lý tưởng

Chí nguyện xuất gia của ngài Thân Loan

Chăm sóc hạt giống xuất gia

Thực hiện chí nguyện lớn

Quyết chí tu sẽ được

Đi về phương trời cao rộng

Quyết chí xuất gia đừng do dự

Xuất gia là đi ngược dòng đời

Con người thanh bần lạc đạo

So sánh hướng thượng

 

Phần 3: Phương trời thong dong

Tầm sư học đạo

Thầy là người chỉ dẫn

Lấy chánh pháp làm nền tảng

Bệnh thành tích

Vai trò của người thầy

Nỗ lực bản thân

Phát nguyện thứ nhất

Phát nguyện thứ hai

Phát nguyện thứ ba

Vấn đáp

 


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage