Phật Học Online

Chùm ảnh buổi Thiền Trà mang tên "Tuổi Trẻ và Đạo Pháp" tại chùa Tảo Sách


IMG_0200.JPG
Đại Đức: Thích Quảng Lâm chia sẻ Phật pháp
IMG_0202.JPG

IMG_0204.JPG

IMG_0205.JPG

IMG_0208.JPG

IMG_0209.JPG

IMG_0210.JPG

IMG_0211.JPG

IMG_0212.JPG

IMG_0216.JPG

IMG_0221.JPG

IMG_0222.JPG

IMG_0216.JPG

IMG_0221.JPG

IMG_0222.JPG

IMG_0225.JPG

IMG_0228.JPG

IMG_0232.JPG

IMG_0243.JPG

IMG_0249.JPG

IMG_0254.JPG

IMG_0256.JPG

IMG_0260.JPG

IMG_0261.JPG

IMG_0264.JPG

IMG_0270.JPG

IMG_0272.JPG

IMG_0274.JPG

IMG_0280.JPG

IMG_0285.JPG

IMG_0309.JPG

IMG_0310.JPG

IMG_0313.JPG

IMG_0314.JPG

IMG_0317.JPG

IMG_0318.JPG

IMG_0324.JPG

IMG_0329.JPG

IMG_0330.JPG

IMG_0331.JPG

IMG_0333.JPG

IMG_0335.JPG

IMG_0349.JPG


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage