Phật Học Online

Video: Chùa Tôi
TT Thúy Nga

Video giới thiệu ca khúc "Chùa tôi", do Kỳ Phương Uyên trình bày, trích trong chương trình Paris By Night 100 của Trung tâm Thúy Nga

Source: PTVN

10032


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage