Phim phật giáo
Phim truyện: Thoát vòng tục lụy (nhân duyên tái thế - Ngọc Lâm Quốc Sư)
09/10/2011 06:09 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: