Luật Nhất Thiết Hữu Bộ
03/08/2554 04:08 (GMT+7)
Luật Nhất Thiết Hữu Bộ Luật sư Nghĩa Tịnh đời Ðường, Trung Quốc, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán, Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đến 1455.
Luật xuất gia
26/07/2554 23:49 (GMT+7)
Ðức Thiên-nhân-Sư là Ðấng giáo chủ của chúng ta, Ngài thấy điều lợi-ích như thế, cho nên chế ra "Tạng Luật" cho chư Phật-tử hành theo hầu được sự an vui sự tiến-hóa trong đời này và đời sau.

Bao Hiem BSH
» Âm lịch