Điểm sách hay
Những Lời Dạy của Ðức Phật về Hòa Bình và Giá Trị Con Người
21/04/2557 23:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

MỤC LỤC

Lời giới thiệu
Lời nói đầu

I. CHƯƠNG MỘT: Trích dịch những lời dạy của đức Phật về Hòa bình

II. CHƯƠNG HAI: Trích dịch về lời dạy của đức Phật

Phẩm 1: Ðấu tranh và hòa hợp
Phẩm 2: Sân hận và nhu hòa
Phẩm 3: Làm hại và không làm hại
Phẩm 4: Hận thù và thân hữu
Phẩm 5: Sát sanh và tôn trọng sự sống

IIỊ CHƯƠNG BA: Trích dịch lời dạy về Tăng

IV. CHƯƠNG BỐN: Trích dịch về các hạng người thiên về chiến tranh và hạng người thiên về hòa bình

Phẩm 1: Người ác và người thiện
Phẩm 2: Người ngu và bậc trí
Phẩm 3: Người phóng dật và bậc tự điều

V. Bảng các chữ viết tắt