Đời sống
Nhân quả báo ứng
Tác giả: Thích Minh Đức
23/04/2553 03:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lời giới thiệu
 
   Khi nhìn cuộc đời này, ta thấy có những người giàu sang hiển vinh, đồng thời cũng có những kẻ đói nghèo tội lỗi. Ta tưởng đó là những chuyện ngẫu nhiên. Nhưng kỳ thực không ngẫu nhiên chút nào mà là do định luật nhân quả rất chặt chẽ chi phối. Định luật nhân quả là quy luật tự nhiên của vạn pháp diễn tiến từ quá khứ đến hiện tại, và từ hiện tại tiếp tục diễn tiến mãi đến vị lai vô tận. Theo luật nhân quả, hễ làm lành thì hưởng phúc, làm ác thì chiêu họa. Thế nên, cổ đức dạy: “Tích thiện giả thiên báo chi dĩ phúc, tích bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa” (người chứa điều lành thì trời sẽ đáp lại bằng phúc đức, người chứa điều dữ thì trời sẽ trả lại bằng tai họa), hay “họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu; thiện ác hữu báo, như ảnh tùy hình” (họa phúc không có tiêu chí nhất định, chỉ do người ta vời lấy mà thôi; việc thiện hay việc ác đều có quả báo như bóng theo hình).
   Tập sách này nguyên là trước tác của ông Trương Á, người đời Tấn (265-420) Trung Quốc với tựa đề là Thái Thượng Cảm Ứng. Vì cuốn sách có tác dụng giáo dục khá hữu hiệu nên được những bậc ưu thời mẫn thế đời sau tiếp tục hoàn thiện dần dần và đổi tên là Âm Chất Quả Báo (Nhân Quả Báo Ứng) cho đến cận đại. Và gần đây, nó được một nhà văn Trung Quốc soạn lại bằng bạch thoại.
   Thấy nội dung sách có nhiều giá trị giáo dục thiết thực, lại mang tính hướng thượng tốt đẹp nên Đại đức Thích Minh Đức đã chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ý nghĩa những câu chuyện trong sách hàm súc, thú vị, trình bày vấn đề thấu tình đạt lý, làm sáng tỏ lẽ nhân quả báo ứng, lại được dịch giả dùng ngọn bút trong sáng và lưu loát diễn đạt, khiến người đọc khi đã cầm sách lên xem thì khó nỗi buông tay.
   Thiết nghĩ, khi một văn hóa phẩm tốt ra đời sẽ làm giàu thêm kho tàng kiến thức của nhân loại, huống gì đây là một tác phẩm bổ ích, có tính giáo dục đạo đức truyền thống, cần cho những ai muốn tu dưỡng bản thân hầu làm thăng hoa phẩm chất, nên tôi viết đôi dòng để giới thiệu với độc giả bốn phương, hy vọng người đọc có thêm niềm vui trong những phút giây tiếp xúc với chân lý mà tiền nhân muốn nhắn nhủ. 
 
                                                                                                      Thiền viện Vạn Hạnh 
                                                                                       mùa An cư Bính Tuất,  PL. 2550
                                                                                                  Tỷ-kheo Thích Phước Sơn
                                                           (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam)

Nguồn: chuahoangphap.com.vn