Điểm sách hay
Đường Về Minh Triết
22/04/2557 10:17 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

BÀI VĂN CẢM THƯƠNG

NHỮNG LINH HỒN NGẠ QUỶ

                                                    

Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

 

 

(Cầu chúc siêu thăng cho linh hồn

người thân và tất cả chúng sinh các cõi khổ)

 

Ngạ quỷ là những linh hồn quỷ đói

Khi sống trên đời, nặng tham sân si

Quáng mắt theo đuôi bao điều tà kiến

Khi chết, linh hồn đoạ lạc nẻo mê

 

Họ vất vưởng chốn ngục tù mồ mả

Của cúng dâng cho, cũng hoá than hồng

Bởi nghiệp nặng, bên thức ăn vẫn đói

Vàng mã chất đầy, cũng chỉ số không!

 

Xin xót thương những linh hồn ngạ quỷ

Đừng sát sinh, đừng giỗ tiệc đua đòi

Mình hưởng thụ, nhưng họ thêm đau khổ

Họ chỉ đứng nhìn thèm khát mà thôi

 

Xin xót thương những linh hồn ngạ quỷ

Cầu nguyện, tụng kinh cho họ siêu thăng

Hồi hướng công đức cho bao cõi khổ

Chẳng có gì hơn tâm ý thiện lành.

 

                                29/4/2012