Đời sống
Đời Sống Và Sự Thực Hành Hằng Ngày Của Người Phật Tử Phương Tây
Nguyên tác: Daily Life and Practice of Western Buddhists Riga, Latvia, July 2008 Tác giả: Alexander Berzin Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
17/03/2556 22:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Mục Lục

1- Có Những Khó Khăn Đặc Thù Cho Sự Thực Hành Của Người Phật Tử Ở Xã Hội Tây Phương Hiện Đại Hay Không?

2- Phật Giáo Thời Trang

3- Sống Một Đời Sống Tu Sĩ Trong Thế Giới Trần Gian

4- Sự Chuyển Hóa Cá Nhân

5- Cúng Dường Và Chí Nguyện

6- Hãy Thành Thật Và Thực Tế Với Chính Chúng Ta Về Chí Nguyện Thực Hành Giáo Pháp

7- Làm Cho Phật Giáo Thành Một Lối Sống

8- Làm Thế Nào Để Biến Phật Pháp Thành Một Lối Sống

9- Buổi Thiền Tập

10- Để Chiến Thắng Cho Những Người Khác

11- Có Phải Làm Cho Những Giáo Huấn Phật Giáo Thuận Tiện Một Cách Dễ Dàng Là Làm Hỏng Mục Tiêu?

12- Thông Hiểu Tính Bản Nhiên Của Tâm Thức, Giải Thoát Và Giác Ngộ

13- Lựa Chọn Một Vị Đạo Sư Tâm Linh [15]