Trong vòng tay Mẹ
30/03/2553 11:15 (GMT+7)
Chiều nayNgồi trên gác, nhìn những giọt nước còn đọng trên tán lá sau trận mưa chiều. Càng nhìn Phúc càng nhớ cha mẹ, nhớ người mà Phúc những tưởng suốt đời mình sẽ không bao giờ tha thứ được.
Ốc Đảo Tự Thân
25/02/2553 23:27 (GMT+7)
Trước khi tịch điệt, 2500 năm trước, Đức Phật đã giảng pháp lần cuối. Bài pháp thoại nầy đã đưọc ghi lại trong Kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn (Trường Bộ Kinh -Maha Parinibbana Sutta -Great Passing Điscourse) và đã được lưu giữ trong Tam Tạng Kinh điển Pali, những thánh điển của  Phật giáo.

Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày
25/02/2553 13:27 (GMT+7)
Môn TÂM LÝ VÀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO rất quan trọng, vì là nồng cốt của toàn bộ giáo lý Phật Ðà, bởi do "chúng sanh" và "vũ trụ" trong tất cả sa bà thế giới đều cấu tạo do hai thành phần Danh và Sắc. Nói về Danh còn gọi là Danh pháp (Nàma dhamma) là những pháp lấy tên mà đặt ra cho hiểu biết cùng nhau như một quy ước, như là Tâm Tham
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 4 5 [6] 
Bao Hiem BSH
» Âm lịch