Tịnh độ
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (pdf)
Pháp Sư Đạo Chứng. Thích Minh Quang dịch
08/07/2554 12:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

“Thân bệnh mà tâm không bệnh,” đây không phải là câu nói suông mà đã được chứng thực qua cuộc đời của Pháp sư Đạo Chứng. Pháp sư là một vị chuyên trị ung bướu trước kia, sau đó trở thành bệnh nhân ung thư, và cuối cùng xuất gia tu hành, thắng vượt bệnh khổ. Với bi nguyện giúp đời, Pháp sư đã dấn thân vào nẻo khổ , cùng an ủi, khích lệ và chỉ dẫn cho những ai cùng trong cảnh ngộ. Tác phẩm Niệm Phật Chuyển Hóa tế Bào Ung Thư này chính là ghi lại những lời giảng dạy vô giá của Pháp sư.

Chân thành cảm ơn đạo hữu Thiện Thông đã gửi tặng file sách này

Xem sách Tải phần mềm đọc tập tin .pdf