Tịnh độ
Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà
Thích Nhật Từ Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn
15/10/2554 01:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Mục Lục

 

Pháp hội và bản chất Tịnh Độ

Tiểu Kinh A Di Đà

Đối tượng pháp hội

Cảnh giới Tây phương

Con đường sanh về Tịnh Độ

Thiết lập Tịnh Độ ở ta bà

Sinh thái và sinh hoạt Tịnh Độ

Tâm linh ở Tịnh Độ

Hạ tầng cơ sở

Mô hình sinh thái

Ao thất bảo và nước tám công đức

Hoa sen bảy báu

Nhạc trời và mưa hoa

Nhặt hoa cúng dường

Ăn trong tỉnh thức

Pháp âm nhiệm mầu

Cư dân cõi Tịnh Độ

Điều kiện vãng sanh

Danh hiệu của Phật A Di Đà

Làm bạn bậc trí

Giá trị của khuyến tấn

Điều kiện vãng sanh

Yếu tố hỗ trợ vãng sanh

Nghệ thuật tán dương

Bản chất của sự tán dương

Nghệ thuật tán dương của Phật Thích Ca

Nghệ thuật tán dương của của chư Phật

Như Lai - Bậc hy hữu trong loài người

Ngũ trược ở cõi Ta bà

Học hạnh tuỳ hỷ của chư Phật

Tông chỉ niệm Phật

Giá trị niệm Phật

Phương pháp niệm Phật

Nắm lấy danh hiệu Phật

Chánh niệm tỉnh thức

Thể nghiệm nhất tâm

Thể nghiệm bất loạn

Xa lìa vọng tưởng điên đảo

Viên kim cương tâm linh

Vượt qua hình ảnh trước cửa tử

Visa nhập cảnh cõi Tịnh Độ

Phụ lục

Kinh A Di Đà

(daophatngaynay.com)