Con đường Tây Phương
10/02/2553 16:32 (GMT+7)
Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới, Định, Tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu Giới, Định, Tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh tịnh.
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 [4] 
Bao Hiem BSH
» Âm lịch