Triết học
Nghiên cứu về triết học Như Lai Tạng
Nguyên tác: Pháp sư Ấn Thuận Chuyển ngữ: Tỳ-kheo Thích Nhuận Thịnh
05/01/2556 14:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng