Đời sống
Khai thị khóa tu Phật thất
Tác giả: Thích Nhuận Nghi
30/06/2556 23:48 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lời giới thiệu
 
   Về phương diện tư tưởng và hành trì tu tập giải thoát, tập sách KHAI THỊ nầy sẽ đưa các hành giả đến môi trường sống thoáng mát, viên dung–cõi Tịnh độ, có năng lực chuyển hóa những cố chấp, phiền não, khổ đau.

   Với tư cách một hành giả tu Tịnh độ Phật tử người Hoa, tác giả đã thấy được sự suy yếu của Phật giáo ở Trung Hoa, và đã nêu ra nguyên nhân: “Quý Phật tử biết Phật giáo vào thời Đường vô cùng hưng thịnh, và đến triều Tống dần dần suy yếu vì lý do gì?” (trang 44).

   Vậy, với tư cách một hành giả tu Tịnh độ người Việt, quý Phật tử chúng ta tu tập thế nào, mong sao đừng lặp lại như Phật giáo Trung Hoa, quý vị cần suy ngẫm chỗ này… Việc Thiền sư Tĩnh Lự đã tu chứng niệm Phật Tam-muội đã nói lên điều gì?

   Sau cùng, với tư cách hành giả Tịnh độ viên dung, quý Phật tử sẽ thấy cõi Tịnh độ ở khắp mọi nơi trong Vô lượng quang–tinh hoa Phật pháp như buổi bình minh rạng ngời.

   Tôi chân thành tán dương những dịch phẩm như thế này!
 
                                                                                      CHÙA ĐỨC SƠN
                                                                                     Thích Quảng Hạnh

theo Chuahoangphap.com.vn