Làm điều mà người khác không muốn làm
12/04/2016 12:30 (GMT+7)

Khi có một số người giàu có, có thế lực đến tham gia các khóa tu, chúng tôi thường cố ý tìm một số việc lao động thể lực để cho họ làm như là: nấu nướng, tẩy rửa, chẻ củi…

 
Sở dĩ làm vậy là vì họ có tiền, có thế lực, nếu như tôi còn tâng bốc họ lên cao, để cho bên ngoài họ được người ta kính trọng còn vào chùa thì được nịnh hót, cất nhắc, như vậy họ sẽ không có cơ hội tu hành và khó có thể điều chỉnh thói xấu của mình.

Còn đối với một số quý bà quý cô được nuông chiều từ bé cũng không ngoại lệ, cũng đều được đối đãi như nhau.

Đến mức có vị đệ tử trách tôi:

Sao sư phụ lại đuổi những người có tiền có thế này đi hết vậy? Họ đến nơi nào thì nơi đó cũng tiền hô hậu ủng, được xem là khách quý, vậy mà đến chỗ chúng ta đây, ngay cả khát nước cũng tự đi rót lấy uống.

Ai nói vậy là vì họ không có hiểu, khi mà tập khí của họ quá nặng, họ sẽ tự chuốc lấy phiền não, có khi cũng cần thẩm thấu khổ hạnh để tiêu trừ nghiệp chướng.

Nếu như mình có thể đi làm những việc mà người khác không muốn làm, hay những việc mà người khác làm không nổi thì có thể dần dần chuyển hóa thói xấu, tăng trưởng phước đức.

(PGVN)

Các tin đã đăng: