Tìm hiểu sự truyền bá và các di tích của Phật giáo tại vùng Andhra Pradesh (miền Nam Ấn) (NCS. Thích Nguyên Thế)

Tìm hiểu sự truyền bá và các di tích của Phật giáo tại vùng Andhra Pradesh (miền Nam Ấn) (NCS. Thích Nguyên Thế)
Phật giáo từng có sức ảnh hưởng to lớn ở khu vực Andhra Pradesh trong một thời gian dài. Thông qua các di tích khảo cổ học đã một lần nữa khẳng định sự phát triển rực rỡ của Phật giáo, với những trung tâm tu học lớn thu hút nhiều Tăng sĩ từ các nơi và sức ảnh hưởng của Phật giáo tại Andhra Pradesh đối với các quốc gia phía Nam như Sri Lanka  cũng như các quốc gia vùng Đông Nam Á.

Ánh sáng nội tâm

Ánh sáng nội tâm
GN - Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống khổ hạnh trong rừng, giáo phái Dhammayuttika Nikaya của Phật giáo Nguyên thủy. Ngài sinh ở tỉnh Isan, Ubon Ratchathani (Thái Lan) và là học trò của Mun Bhuridatta.

Dấn thân như… tăng ni

Dấn thân như… tăng ni
Đại đức Thích Quảng Lâm cho biết thầy đã tự xây dựng một website có tên phathoc.net bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Trung nhằm cung cấp kiến thức Phật giáo cho Phật tử cả nước hoặc những người muốn học hỏi giáo lý nhà Phật.

Hoàng Tử Rāhula Xuất Gia

Hoàng Tử Rāhula Xuất Gia
“Này chư Tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ chưa cho phép, Tỳ khưu không nên cho phép xuất gia, Tỳ khưu nào cho phép xuất gia, Tỳ khưu ấy phạm āpatti dukkaṭa (phạm tác ác)”.

Cách Báo Hiếu Phụ Mẫu Của Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn – Ngài Sāriputta (Xá Lợi Phất)

Cách Báo Hiếu Phụ Mẫu Của Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn – Ngài Sāriputta (Xá Lợi Phất)
Khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam Bảo, không thọ tam qui ngũ giới, tự mình cố gắng khuyên; nếu không được, thì gắng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ mình hoặc chư Tăng hay các bậc đại đức   thuyết pháp   độ cha mẹ.

Chuyện Về Tỳ Khưu Sunita – Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi

Chuyện Về Tỳ Khưu Sunita – Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi
Thật là tuyệt diệu, thưa Đức Thế Tôn. Với tâm bình đẳng, đại bi, với giáo lý cao thượng, Ngài đã độ cho Sunita thoát khỏi dòng hạ tiện, không còn bị khinh khi, kỳ thị. Hôm nay Ngài lại độ trẫm thoát khỏi tri kiến mê lầm của người thế tục, phát tâm bình đẳng, đại bi để theo giáo lý cao thượng. Trẫm như người ngủ mê vừa mới tỉnh, như người đi lạc trong rừng vừa tìm được lối ra. Trẫm nguyện từ nay cho đến trọn đời sẽ hết lòng yểm trợ Chánh Pháp.

Chuyện Về Ngài Anāthapiṇḍika Rải Vàng Mua Đất

Chuyện Về Ngài Anāthapiṇḍika Rải Vàng Mua Đất
Từ thượng tầng xã hội đến cùng đinh hạ tiện. Mỗi người đến lễ bái đều được ông Anāthapiṇḍika tặng cho một món quà làm kỷ niệm, khiến chi phí cuộc lễ một lần nữa lên đến mười tám triệu đồng tiền vàng. Như vậy tổng kết cuộc bố thí của ông Anāthapiṇḍika trong ba đợt: mua đất, xây chùa và làm lễ đã trở thành một con số khổng lồ là năm mươi bốn triệu đồng tiền vàng. Ông quả thật là một tín thí vô địch của Phật giáo vậy!

Tích Kisā Gotamī Cầu Xin Đức Phật Làm Con Mình Sống Lại

Tích Kisā Gotamī Cầu Xin Đức Phật Làm Con Mình Sống Lại
Ai còn thu nhặt hoa hương Đắm say, tham nhiễm bên đường biết hay? Tử thần mang kẻ ấy ngay Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng!

Nước Mắt Khóc Người Thân Còn Nhiều Hơn Nước Đại Dương

Nước Mắt Khóc Người Thân Còn Nhiều Hơn Nước Đại Dương
Nước bốn biển tuy nhiều, nhưng chẳng đáng, Gọi là bằng nước mắt của chúng sinh. Do dập vùi trong sầu khổ, vô minh Nầy đệ tử, chú ý nghe, nhớ kỹ.

20. Đức Phật Chuyển Pháp Luân Đầu Tiên Vào Rằm Tháng Sáu Āsālhapūja

20. Đức Phật Chuyển Pháp Luân Đầu Tiên Vào Rằm Tháng Sáu Āsālhapūja
Này Aññāsikoṇḍañña! Con hãy lại đây, con trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, con hãy nên cố gắng tinh-tấn thực- hành phạm-hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
1 2 3 4 5 6