Tăng đoàn Làng Mai thêm 3 vị xuất sĩ
An Lạc
04/01/2022 15:38 (GMT+7)

Theo đó, ngày 6-9 qua, tại thiền đường Thái Bình Dương (tu viện Lộc Uyển - Hoa Kỳ) đã diễn ra buổi lễ xuất gia cho gia đình cây Xô Thơm Trắng (White Sage). 

Ghi nhận về buổi lễ, trang nhà Làng Mai viết: "Tuy có những khó khăn và thử thách trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nhưng với tâm Bồ- đề dũng mãnh và chí nguyện “hiểu thương”, các vị tân xuất sĩ đã được biểu hiện rất màu nhiệm trong gia đình áo nâu". 

Trao truyền

Thế phát

Niềm hạnh phúc của 3 vị tân xuất sĩ 


GNO

Các tin đã đăng: