Bình Định: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Tâm Hoàn
PG.Bình Định
02/12/2016 12:56 (GMT+7)

Theo đó, Đại giới đàn Tâm Hoàn dành cho giới tử Tăng Ni được tổ chức tại tổ đình Long Khánh (141 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn), từ ngày 2 đến ngày 4-4-2017 (nhằm ngày 6 đến ngày 8-3-Đinh Dậu).


BTS GHPGVN tỉnh Bình Định họp bàn công tác tổ chức Đại giới đàn Tâm Hoàn

Nội dung Bảng Nội qui sinh hoạt Đại giới đàn Tâm Hoàn gồm 14 điều do Ban Kiến đàn soạn thảo. Danh sách chánh chủ đàn, các phó chủ đàn và 14 Tiểu ban phục vụ, do HT.Thích Nguyên Phước làm chánh chủ đàn.

Dự kiến Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư:

* Đường đầu Hòa thượng: Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức Hội đồng thập sư Tăng.

* Thống nhất Hội đồng thập sư Ni - Đại giới đàn Tâm Hoàn - 2017 tại chùa Tâm Ấn, TP.Quy Nhơn do NT.Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Phân ban Ni giới Bình Định làm Đường đầu Hòa thượng Ni, cùng chư tôn đức Hội đồng thập sư Ni.

Ban Trị sự họp bàn cung thỉnh Ban Chứng minh, sám chủ, Ban Kinh sư… và phân công các Tiểu ban thuộc Ban Kiến đàn phục vụ cho Đại giới đàn Tâm Hoàn.


Các tin đã đăng: