Album: Lời khai thị của thiền sư Lai Quả (Phần 1)
05/07/2010 07:28 (GMT+7)

Source: tusachphathoc.com

Các tin đã đăng: