Audio: Cảm nghĩ về ý nghĩa của Vô Thường
Phật tử Diệu Hòa lồng âm tác giả Hoang Phong
04/11/2012 20:43 (GMT+7)

Các tin đã đăng: