Audio: Đất Phật Nghệ An
Nhạc và lời: PT Diệu Thiện - Cù Lệ Duyên Hòa âm - phối khí: Nhạc sĩ Huyền Trung. Ca sĩ Tân Phương thể hiện.
17/08/2012 13:42 (GMT+7)

Các tin đã đăng: