Video: Đặc sắc vũ khúc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay”
26/11/2010 00:25 (GMT+7)

Source: GNO

Các tin đã đăng: