Audio: Ca khúc Kính mừng Phật đản sinh
Chúc Linh
02/05/2011 10:39 (GMT+7)

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN SINH

Nhạc và lời : Chúc Linh

1.  Hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đức Thích Ca Mâu Ni
Phật tử Phật giáo thế giới
Khắp muôn phương cung đón Từ Tôn
Phật tử Phật giáo năm châu
Giương cao đuốc tuệ tỏa sáng Ánh Đạo Vàng

Lâm Tỳ Ni hoa Vô Ưu nở thắm
Mừng đón Đấng Thiên Nhân Sư – Đại giác
Mây tung hoa năm sắc hào quang
Trong nắng mai chim líu lo hòa ca
Vui thay! Vui thay! nhân duyên lớn Phật vào đời.

Phật giáo thế giới hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Phật giáo năm châu hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.
Phật pháp chiếu sáng quê hương rạng ngời
Mừng đón Phật đản Đấng Thế Tôn
Đạo pháp xương minh muôn hoa cúng dường
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.

2. Hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đức Thích Ca Mâu Ni
Một lòng thành kính dâng lên
Nén tâm hương thơm ngát mười phương
Người người cùng chắp tay sen
Nương theo chánh đạo hương chân lý Phật Đà.
Tâm từ bi gieo an vui hạnh phúc
Đường Bát Chánh đem tin yêu rộng khắp
Tay trong tay ta nối tình thương
Vai sát vai ta kết nên đài sen
Pháp giới vô biên ngân vang tiếng chuông hòa bình

Phật giáo thế giới hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Phật giáo năm châu hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.
Phật pháp chiếu sáng quê hương rạng ngời
Mừng đón Phật đản Đấng Thế Tôn
Đạo pháp xương minh muôn hoa cúng dường
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.

Theo: PTVN

Các tin đã đăng: