48 Đại Nguyện A Di Đà
Thích Chiếu Túc
23/02/2010 22:16 (GMT+7)

chuahoangphap

Các tin đã đăng: