Kinh Phổ Môn - Chương 11 / 14: Mười Hai Lời Nguyện Của Bồ Tát Quan Thế Âm
Võ Tá Hân (phổ nhạc)
08/12/2011 09:17 (GMT+7)


Các tin đã đăng: