Cải Lương PG: Tiền thân đức Phật A-di-đà
Tác giả: Biên soạn Thanh Kim Huệ
23/11/2010 04:21 (GMT+7)

Source google 

Các tin đã đăng: