Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Long Hưng - Đông Anh - Hà Nội
Tuc Thien
28/12/2021 16:00 (GMT+7)

Ngày 13/10/2019 nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch, ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Long Hưng - Đông Anh - Hà Nội long trọng tổ chức Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm cho 700 Phật tử thuần thành về tham dự.

Mỗi thời khoá tụng kinh, thuyết pháp, hành trì 500 lạy Ngũ bách danh Quan Thế Âm, phóng sinh... dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của quý Thầy đã đem lại cho toàn thể đại chúng một ngày an lạc và vẹn tròn phước báu !

Bồ tát Quan Thế Âm - ngài được xưng tôn là “thí vô úy giả” - là vị ban sự không sợ hãi cho mọi người. Khi chúng ta thực hành hạnh lắng nghe, cảm thông và chia sẻ những khó khăn với mọi người, soi sáng tâm thức của mình và xét những việc đã làm được, chưa làm được của bản thân, lắng nghe sự góp ý chân thành, phát huy những việc làm tốt, cố gắng khắc phục những việc làm chưa tốt, để hoàn thiện bản thân - là lúc chúng ta lĩnh hội đúng tinh thần bi, trí, dũng; từ đó luôn an nhiên trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời theo đúng hạnh nguyện “vô úy” mà Bồ-tát Quan Thế Âm đã dạy.

Ngài có ngàn mắt có nghĩa là “tri” (biết), có ngàn tay nghĩa là “hành” (hành động), để có thể đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người. Học theo Bồ-tát, bản thân chúng ta phải luôn có tâm nguyện dấn thân, đi để hiểu, hiểu để thương và cảm thông, từ đó mới có thể xoa dịu nỗi đau khổ của chúng sinh và vuông tròn hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai.

Chúng ta phải học hạnh nguyện của Ngài: “Chân quán thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán”. Nghĩa là dùng trí để soi tỏ chân lý thấu rõ bản chất thanh tịnh và duyên sanh của các pháp, trí tuệ rộng lớn suốt thấu tất cả pháp, để từ đó khởi tâm đại bi vô biên, luôn xét nỗi khổ của mọi loài để cứu vớt, mang niềm vui dâng tặng. Được như thế mới gọi là thực hành trọn vẹn hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Mỗi Phật tử hãy nguyện là một cánh tay, một con mắt để nối dài trí tuệ, chia sẻ yêu thương đến mọi người trong cuộc sống chính là học và hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời !

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

 
Các tin đã đăng: