Lịch sinh hoạt
Lịch sinh hoạt đạo tràng Linh Sơn - Chùa Tảo Sách
04/09/2016 16:48 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


DAO TRANG 2.jpg

LỊCH  SINH HOẠT CHI TIẾT ĐẠO TRÀNG LINH SƠN

Từ 06/01 đến 30/6  Đinh Dậu

Lịch sinh hoạt cố định hàng tháng:

Sáng mồng 1: 7h00 Pháp hội Phóng Sinh tu phúc

Ngày 14, 30 âm lịch: 19h: Lạy sám hối sáu căn và hồng danh.

Ngày mồng 1, 15 âm lịch: 19h Niệm Phật kinh hành.

Chủ Nhật tuần thứ 3 hàng tháng: Khóa Tu 1 Ngày An Lạc

NGÀY ÂM LỊCH

NGÀY THỨ

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TU TẬP

 

THÁNG GIÊNG

 

06/01

Thứ Năm

Pháp hội Phóng Sinh

Khai pháp đầu năm

 

14/01

Thứ 6

Lạy Sám hối hồng danh

 

15/01

Thứ 7

Niệm Phật kinh hành

 

29/01

Thứ 7

Lạy Sám hối

 

THÁNG 2

 

01/02

Chủ Nhật

7h Phóng sinh.  19h Niệm Phật kinh hành

 

08/02

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

 

14/02

Thứ 7

19h: Lạy Sám hối hồng danh

 

15/02

Chủ Nhật

19h Niệm Phật kinh hành

 

16/02

Thứ 2

8h Chấp tác chuẩn bị ngày Giỗ Tổ

 

17-18/02

Thứ 3 . Thứ 4

ĐẠI LỄ GIỖ TỔ CHÙA

 

30/02

Thứ 2

19h Lạy Sám hối hồng danh

 

THÁNG 3

 

01/03

Thứ 3

7h  Phóng sinh . 19h Niệm Phật kinh hành

 

14/03

Thứ 2

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

15/03

Thứ 3

19h Niệm Phật kinh hành.

 

20/03

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

 

29/03

Thứ 3

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

THÁNG 4

 

01/04

Thứ 4

7H Phóng sinh . 19h Niệm Phật kinh hành

 

08/04

Thứ 4

TỔ CHỨC PHẬT ĐẢN (dự kiến có thể thay đổi)

 

14/4

Thứ 3

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

15/04

Thứ 4

19h Niệm Phật kinh hành

 

26/04

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

 

30/04

Thứ 5

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

THÁNG 5

 

01/05

Thứ 6

7h Phóng sinh . 19h Niệm Phật kinh hành

 

14/05

Thứ 5

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

15/05

Thứ 6

19h Niệm Phật kinh hành

 

17/05

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

 

29/05

Thứ 6

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

THÁNG 6

 

01/06

Thứ  7

7h Phóng sinh .   Tối 19h Niệm Phật kinh hành

 

14/06

Thứ 6

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

15/06

Thứ 7

19h Niệm Phật kinh hành

 

23/6

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

 

30/06

Thứ 2

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh và Sám hối

 

THÁNG 6 NHUẬN

 

01/06

Chủ Nhật

7h Phóng sinh .   Tối 19h Niệm Phật kinh hành

 

14/06

Thứ 7

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh Sám hối

 

15/06

Chủ Nhật

19h Niệm Phật kinh hành

 

22/6

Chủ Nhật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

 

30/06

Thứ 2

Tối 19h Khóa lễ Hồng danh và Sám hối

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết sẽ cập nhật trên website: www.phathoc.net

Tất cả chương trình sẽ được thong báo trên địa chỉ Facebook:

Trang web Phathoc   or    phathoc.net@gmail.com

 http://www.facebook.com/admin.phathoc.net  Fanpages: Phật học Online

Hoặc liên lạc email: phathoc.net@gmail.com

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch