Thêm vài ví dụ về Tin Lành, nghĩ về Phật giáo Việt Nam

Thêm vài ví dụ về Tin Lành, nghĩ về Phật giáo Việt Nam
Khi truyền đạo riêng tư tại nhà, nếu biết đối tượng là người theo đạo Phật, thì những người “rao giảng tin mừng” chuyển sang nói những chuyện không hay của đạo Phật, miêu tả đạo Phật như một tôn giáo lỗi thời, cổ hủ, mê tín. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ có cả kho thông tin về tệ nạn các chùa, chuyện đời tư một số vị tăng ni, chuyện chia rẽ xung đột trong nội bộ Phật giáo…nhằm chứng minh việc từ bỏ đạo Phật là cần thiết, hợp lý.

Đôi Lời Chia Sẻ Về Vấn Đề Hôn Nhân Khác Tôn Giáo

Đôi Lời Chia Sẻ Về Vấn Đề Hôn Nhân Khác Tôn Giáo
V ừa qua trên diễn đàn phattuvietnam.net đang xôn xao bàn luận về vấn đề Công giáo, Tin lành cải đạo Phật tử vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin đề cập đến vấn đề hôn nhân khác tôn giáo và việc ứng xử của Phật tử như thế nào khi gặp phải tình huống éo le này.
 Về trang trước    
 1 2 3 4 5