Kinh nghiệm Thiền tập: Khi thân thể biến mất

Kinh nghiệm Thiền tập: Khi thân thể biến mất
Khi thân thể biến mất người ta cảm thấy rất tuyệt. Quý vị biết đấy, có những người trải nghiệm được trạng thái thoát ra ngoài thân thể. Khi thân chết đi ai cũng có kinh nghiệm ấy, họ thoát ra khỏi thân thể. Và một trong những điều người ta sẽ nói về trạng thái ấy là thật yên tĩnh làm sao, đẹp đã làm sao, kỳ diệu làm sao.

Não bộ trong lúc Thiền Định

Mới đây, Lazar và Holzel cũng đã cho biết rằng ở các hành giả ít cảm thấy căng thẳng, vùng hạch hạnh nhân của họ, vốn là khu vực não bộ có liên hệ chặt chẽ nhất với sự sợ hãi và những phản ứng cảm tính, có mật độ chất xám giảm dần.

Tu thiền trí tuệ sanh

Tu thiền trí tuệ sanh
“ Này các Tỷ – kheo, có những ố nhiễm thô tạp của vàng như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đổ vào trong cái máng, rồi rửa sạch qua rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa.

Tu thiền có chứng đắc hay không ?

Tu thiền có chứng đắc hay không ?
Hãy xem ngài Câu Chi tu Yên bố giữa chúng:  “Ta được một ngón tay thiền của Hòa thượng Thiên Long, cả đời dùng chẳng hết.”  Chỉ một ngón tay thiền mà suốt đời dùng không hết. Là có được hay không ?

Ngồi thật yên và nghĩ lại mình

Ngồi thật yên và nghĩ lại mình
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường hay chọn cách “ngồi thật yên” hay “ngồi nghĩ lại mình” để tạo dựng niềm vui cho bản thân mỗi ngày.

Khuyên đời tiến đạo

Khuyên đời tiến đạo
Chúng ta chuẩn bị kết thúc một năm cũ, bước sang năm mới, tôi dẫn bài kệ “Khuyến thế tiến đạo” của Tuệ Trung Thượng Sĩ, để nhắc nhở tất cả Tăng Ni Phật tử cố gắng thức tỉnh tu hành:

Nhà sư được ướp xác ở Mông Cổ có thể chưa chết

Nhà sư được ướp xác ở Mông Cổ có thể chưa chết
Một số phật tử cho rằng nhà sư Mông Cổ đang thực hành một hình thức thiền sâu và có thể chưa chết.

Não bộ trong lúc thiền định

Mới đây, Lazar và Holzel cũng đã cho biết rằng ở các hành giả ít cảm thấy căng thẳng, vùng hạch hạnh nhân của họ, vốn là khu vực não bộ có liên hệ chặt chẽ nhất với sự sợ hãi và những phản ứng cảm tính, có mật độ chất xám giảm dần.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 2 3 4 5 6 7