Ta mỗi ngày ba lần tự răn nhắc mình
12/04/2016 12:30 (GMT+7)


 
Tăng Tử, bậc thánh hiền xưa có nói: “Ta mỗi ngày ba lần tự răn nhắc mình” đây là phương pháp cơ bản nhất giúp chúng ta hình thành thói quen tốt để sửa đổi thói xấu.

Ví như tôi có một phật tử, cô làm bên ngành báo chí, vì vậy mà thường ở trong trạng thái căng thẳng. Cứ hễ mỗi khi căng thẳng thì cô dễ gấp gáp, và mỗi khi gấp gáp thì lại sanh tức giận, vì vậy cô hay đau dạ dày.

Có một hôm, cô ta đọc được câu: “lửa sân trong lòng”. Câu này đã khiến cô ta tỉnh ngộ rằng, nếu thường khởi tức giận thì cũng giống như là tự thiêu mình trong lò lửa vậy.

Từ đó cô thường lấy câu này để soi rọi lại lòng mình hơn. Kết quả là cô không chỉ làm việc bình tĩnh ổn thỏa, tánh khí ôn hòa hơn mà sức khỏe cô còn khá hơn nữa.

Do đó có thể thấy, nếu như người nào có thời gian răn nhắc lấy mình, hay thường răn nhắc những hành động của thân, tâm, lời nói thì quả thật là có công dụng giúp cho mình sửa đổi thói xấu.

(PGVN)

Các tin đã đăng: