Mạn Đàm Tâm Kinh
Phim Hoạt Hình - Phim Phật Giáo
15/03/2013 14:57 (GMT+7)Thể Loại : Phim Hoạt Hình
Đạo Diễn : Taiwan
Giới Thiệu : 

Mạn Đàm Tâm Kinh, tâm Kinh chỉ có 260 chữ, cô đọng lại những giáo lý tinh túy trong Kinh Đại Bát Nhã, trong đó có đủ tiêu chuẩn Đại thừa và tiểu thừa Phật giáo. Trong số hàng vạn quyển kinh, Tâm Kinh là bộ Kinh chữ ít nhất, nhưng ý nghĩa sâu xa nhất, trong văn tự gọn gàng rõ rệt đó đã nói đến lý bát nhã giai không, phủ định tất phân biệt tâm, đồng thời nói rõ ra tự tánh con người ...

 

Các tin đã đăng: