Album: Lời khai thị của thiền sư Lai Quả (Phần 2)
06/07/2010 01:44 (GMT+7)

Source: tusachphathoc.com

Các tin đã đăng: