Lời ngỏ
TP.HCM: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561
H.D
17/04/2017 16:23 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã ấn ký ban hành kế hoạch số 101/2017/KH/BTS về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh.

Kế hoạch gởi đến chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN, các ban chuyên ngành PG TP, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN, Ban Điều hành lớp Cao - Trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng - Ni trụ trì các tự viện TP.Hồ Chí Minh.

Hòa cùng không khí hân hoan kính mừng Phật đản của Phật giáo toàn cầu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các cơ sở tự viện, Tăng Ni và Phật tử cả nước long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2641- Phật lịch 2561 ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh.

Trên tinh thần đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trang nghiêm, trọng thể Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2641 ngày đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong niềm hân hoan tràn đầy phấn khởi của Tăng Ni, Phật tử thành phố nhằm tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật là một trong những ngày lễ hội tôn giáo thế giới, và hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Kế hoạch nêu rõ: Căn cứ Thông bạch số 37/2017/TB.HĐTS, ngày 03/3/2017, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561; Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 11-3-2017, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 Quận/Huyện về việc triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL. 2561, từ ngày 03 đến 10-5-2017 (nhằm 08-15-4-Đinh Dậu) tại TP.Hồ Chí Minh. Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thiết lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 cụ thể như sau:

I. Ban Chứng minh: HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng Ủy viên Thường trực HĐCM, HT.Thích Tắc An,  HT.Thích Viên Minh, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN.

II. Ban Tổ chức: Trưởng ban: HT.Thích Trí Quảng; Phó ban: Thích Thiện Tánh (Thường trực), HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Như Tín,HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Minh Chơn,HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Giác Hà. 

Ủy viên: Trưởng ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, HT.Thích Thiện Bảo, TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Hiển Đức, TT.Thích Nhật Từ, NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện, NT.Thích Nữ Như Châu.


.Ban Thư ký:  TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện

.Tài chánh: HT.Thích Tịnh Hạnh (kiêm)

.Kế toán: SC.Thích Nữ Như Hòa.

III. Các Tiểu ban:

1. Tiểu ban nội dung: Trưởng ban: HT.Thích Thiện Tánh; Ủy viên: TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

2. Tiểu ban tiếp tân: Trưởng ban: HT.Thích Như Niệm; Ủy viên: (Hòa thượng Trưởng ban tiếp tân điều phối).

3. Tiểu ban nghi lễ: Nghi lễ GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

4.  Tiểu ban xướng ngôn: Trưởng ban: TT.Thích Trí Chơn; Ủy viên: ĐĐ.Thích Lệ Minh, ĐĐ.Thích Thiện Châu.

5. Tiểu ban thiết trí lễ đài: Cố vấn : HT.Thích Huệ Văn; Trưởng ban: TT.Thích Thanh Phong; Phó ban: TT.Thích Hiển Đức; Ủy viên: (Thượng tọa Trưởng ban thiết trí lễ đài điều phối)

6. Tiểu ban Văn nghệ - Triển lãm - Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực: Trưởng ban: TT.Thích Nhật Từ; Ủy viên: (Thượng tọa Trưởng ban Văn hóa điều phối).

* Lưu ý: Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố có kế hoạch tổ chức các tiết mục văn hóa cúng dường Phật đản theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và trình Ban Trị sự GHPGVN Thành phố xét duyệt (theo nội dung phần III Thông bạch số 37/2017/TB.HĐTS của TW.GH).

7. Tiểu ban Trật tự: Cố vấn: HT.Thích Hạnh Ngộ; Trưởng ban: TT.Thích Đạt Đức; Phó ban: ĐĐ.Thích Nhật Thiện; Ủy viên: (Thượng tọa Trưởng ban Trật tự điều phối)

Lưu ý: Trưởng ban Trật tự tích cực chủ động về số lượng thành viên tham gia và có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban để thực hiện tốt công tác trật tự và ổn định vị trí các cá nhân và tập thể Tăng Ni, Phật tử tại Lễ đài chính.

8. Tiểu ban liên lạc và phụ trách tài liệu: Trưởng ban: ĐĐ.Thích Trung Nguyện; Phó ban: TT.Thích Tắc Huê; Ủy viên: ĐĐ.Thích Vạn Thiện, ĐĐ.Thích Minh Thuận, SC.Thích Nữ Như Hòa, ĐH.Hoàng Tuyên, ĐH.Ngọc Thủy, ĐH.Hoa Hạnh.

9. Tiểu ban hương đăng-chung cổ: ĐĐ.Thích Tâm Hoa, ĐĐ.Thích Minh Bảo, chư Tăng Việt Nam Quốc Tự

10. Tiểu ban thông tin - truyền thông (TT-TT): Trưởng ban: HT.Thích Thiện Bảo (kiêm); Phó ban: ĐĐ.Thích Minh Thuận; Ủy viên: (Hòa thượng Trưởng ban TT-TT điều phối).

Báo - Đài:  Báo Giác Ngộ     

Lưu ý: Trưởng ban TT-TT có thể mời thêm các thành viên để tham gia và có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể các thành viên trong ban; đồng thời phối hợp với báo - đài để thực hiện tốt công tác TT-TT trong ngày Đại lễ và Tuần lễ Phật đản.

11.Tiểu ban y tế: Trưởng ban: BS.Võ Khai Nghiệp (TP.khám YHCT NV.Phước Long - Q.9); Phó ban: ĐĐ.Thích Thiện Hương (Chùa Phổ Quang-TB), SC.Thích Nữ Huệ Đạo (NV.Phước Long - Q.9); Ủy viên: Các y sĩ phòng khám Y học cổ truyền NV.Phước Long (Q.9).

12. Tiểu ban âm thanh-ánh sáng: TT. Thích Thanh Phong (phụ trách).

13. Tiểu ban dâng hoa & trà nước: PT. Đạo tràng Pháp Hoa (TP), PT.Hoa Huệ, PT.Diệu Hồng, PT.Hoa Tâm (Nhuệ).

IV. Địa điểm và thời gian tổ chức: VIỆT NAM QUỐC TỰ, số 242-244, đường 3/2, P.12, Quận10. Đúng 06 giờ - ngày 15-4-Đinh Dậu (thứ Tư, 10-5-2017) 

Lưu ý: Suốt thời gian cử hành lễ, chư Tôn đức Tăng - Ni đắp y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm.

Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đứng đúng vị trí do Ban Tổ chức qui định. Mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhỡ các thành viên trong đoàn tự trang nghiêm trong khi hành lễ.

*Đúng 04 giờ 00 sáng, ngày Rằm tháng Tư (Âm lịch), tất cả tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trên toàn thành phố, đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát nhã để rước lễ Đản sanh.

*Từ  05giờ 00 sáng, ngày Rằm tháng Tư (Âm lịch), chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử 24 Q/H tập trung về Lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo Thành phố tại Việt Nam Quốc Tự để tham dự Đại lễ Phật đản PL.2561 được chính thức cử hành vào lúc 06 giờ sáng cùng ngày.

*Đúng 05 giờ 00 sáng, mùng 8-4-Đinh Dậu (ngày 3-5-2017), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức Lễ rước kiệu hoa thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sanh từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (chùa Ấn Quang-Q.10) đến Lễ đài chính của GHPGVN thành phố (Việt Nam Quốc Tự-Q.10) theo lộ trình như sau: bắt đầu từ chùa Ấn Quang là đường Sư Vạn Hạnh đến đường 3/2 và vào cổng Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2).

*Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh không tổ chức diễu hành xe hoa, vì tập trung tổ chức trọng thể tại Lễ đài chính của Phật giáo thành phố. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, các Ban Trị sự Phật giáo Quận/Huyện có thể tổ chức diễu hành xe hoa tại địa phương nhưng phải báo trình  Chính quyền địa phương để được quan tâm và giúp đỡ (như mục 1, phần III Thông bạch số 37/2017 của TƯGH đã hướng dẫn).

Sau khi Đại lễ Phật đản tại Lễ đài chính được hoàn mãn, Tăng Ni và Phật tử tiếp tục tham dự Đại lễ Phật đản do các Tự viện tổ chức tại địa phương.

V. Chương trình cử hành Đại lễ:

(Tại lễ đài chính cho Phật giáo Thành phố và các Quận/huyện)

1. Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Quan khách quang lâm lễ đài.

2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.

3. Lễ chào Quốc kỳ - Đạo kỳ.

4. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2561 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

5. Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2561 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

6. Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.

7. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Chính quyền TP.Hồ Chí Minh.

8. Cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2561.


- Cử ba hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh.

- Niêm hương.

- Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán.

- Dâng hoa cúng dường Phật đản.

- Nghi thức cúng dường Phật đản.

- Hồi hướng.

- Thả chim bồ câu - bong bóng mừng Khánh đản.

- Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

- Hồi hướng, hoàn mãn.

VI. Chương trình tọa đàm - thuyết giảng: Tọa đàm: Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức theo chủ đề của Trung ương Giáo hội. Thuyết giảng: Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện chủ động, tổ chức và liên hệ để cung thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương/thành phố đến thuyết giảng tại các lễ đài của Phật giáo quận-huyện, cũng như tại các tự viện, vào thời gian thuận tiện nhất.Việc kết nối, chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng, chiếu phim Phật giáo, văn nghệ, .v..v…  nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2561, các đơn vị Phật giáo quận/huyện và tự viện tổ chức phải đăng ký và thống nhất với Ban Văn hóa GHPGVN thành phố.

VII. Tổ chức Phật đản của quý ban chuyên ngành GHPGVN thành phố, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện và các tự viện:

- Treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, tại lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo quận/huyện, các cở sở Tự viện tại địa phương, tổ chức hoa đăng, phóng sanh, thuyền hoa, kiệu hoa, v.v… Trường hợp có nhu cầu treo cờ, biểu ngữ tại các khu vực chính của Quận/Huyện cần liên hệ với chính quyền địa phương để được sự hỗ trợ.

- Thiết lập Lễ đài và tổ chức Đại lễ tại trụ sở của quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, hoặc các cơ sở Tự viện tại địa phương phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN Thành phố. (Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng phải liên hệ với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ).

- Cung thỉnh quý Tôn đức Giáo phẩm đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo Thành phố quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ tại lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo các Quận/huyện.

- Tổ chức văn nghệ, triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo, tọa đàm, hội chợ văn hóa, ẩm thực (nếu có) phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN Thành phố; liên hệ Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố và Chính quyền tại địa phương để được quan tâm giúp đỡ.

- Thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương và Thành phố về thuyết giảng tại địa phương.

- Khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, lồng đèn, đèn hoa, v.v… tại tư gia trong các ngày Đại lễ Phật đản.

- Phổ biến rộng rãi đến Tăng Ni, Phật tử về kế hoạch Đại lễ Phật đản, tham dự tại lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo thành phố và các quận/huyện.

- Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ, tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, tượng Quách Thị Trang, nghĩa trang liệt sĩ và đài liệt sĩ; tổ chức ủy lạo, từ thiện xã hội, thăm và tặng quà các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước, thương bệnh binh, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v… tại địa phương hoặc các tỉnh/thành để mang Thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người.

- Tùy tình hình thực tế, quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện và các cơ sở tự viện có thể tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô, trọng thể tại địa phương (từ mùng 8 đến ngày 15-4 ÂL) nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố và toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022 với mục đích tôn vinh ngày Đản sanh của đức Phật chính là ngày Lễ hội Tôn giáo thế giới.

VIII. Các biểu ngữ trang trí Đại lễ Phật đản PL.2561:


- KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561;


- ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI;


- PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

*Lưu ý:

-Cờ Tổ quốc treo bên trái, cờ Phật giáo treo bên phải (từ mặt chính diện trụ sở nhìn ra).

-Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 01 - 02 cm.

IX.  Thăm viếng - tưởng niệm:

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản thành phố PL.2561 kết hợp cùng các Ban Trị sự GHPGVN-Q/H, Tăng Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Đinh Dậu tại các địa điểm như sau:

1. Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM, Quận 1) và Tượng Quách Thị Trang (Công viên Bách Tùng Diệp, Quận 1): Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; Ban Trị sự GHPGVN Quận: 1, 4, Phú Nhuận, chư Tăng Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự (Ban Trị sự GHPGVN-Q.1 chủ động tổ chức)

2. Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (Quận 3): Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; Ban Trị sự GHPGVN Quận: 3, 5, 10, Lớp SCPH Q.3, chư Tăng Ni và Phật tử các cơ sở tại địa phương đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.3 chủ động tổ chức). 

3. Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh (Quận 9): Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; Ban Trị sự GHPGVN Quận: 2, 9, Thủ Đức và chư Tăng Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN-Q.9 chủ động tổ chức).

4. Đài Tưởng niệm Chiến khu An Phú Đông (Quận 12): Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tham dự; Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPGVN Quận 12 chủ động tổ chức.

5. Khu Di tích Lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn): Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tham dự; Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPGVN H.Hóc Môn chủ động tổ chức.

6. Đền Tưởng niệm Bến Dược, Đền Gia Định (H.Củ Chi): Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tham dự; Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPGVN H.Củ Chi chủ động tổ chức.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đề nghị chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử 24 quận/huyện vân tập về Lễ đài tập trung của GHPGVN Thành phố để tham dự Đại lễ đúng thời gian như chương trình đã quy định; phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tại Tp. Hồ Chí Minh được thành tựu viên mãn.

Hòa thượng kính chúc quý tôn đức giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử một mùa Phật đản vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.

Các tin đã đăng:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch