Nghi lễ hành trì
Chương Trình Tu Bát Quan Trai Giới
30/01/2010 10:42 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

lotus_tulip_125_jpg_1.jpgKỶ  LUẬT TU BÁT QUAN TRAI GIỚI TRONG 24 GIỜ 

1. Không được ra ngoài phạm vi đại giới  
(trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình)  
2. Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.  
3. Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc.  
4. Oai nghi cử chỉ phải giữ gì cẩn thận.  
5. Phải giữ đúng giờ tu tập.  
6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.  
7. Phải nhứt tâm niệm Phật.  
Những ngày thọ Bát Quan Trai giới, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, trong mỗi tháng thọ 1 ngày cho đến sáu ngày: mồng 8, 14, 23, 29, 30 (tháng thiếu thì 28 và 29). Nếu người mắc làm việc thì thọ ngày chủ nhựt cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện tu trong 24 giờ, giữ trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả Niết Bàn. 
 
CHƯƠNG TRÌNH TU BÁT QUAN TRAI GIỚI  
TRONG MỘT NGÀY MỘT ÐÊM (24 GIỜ) 

BUỔI MAI : 6 giờ sáng Thọ giới   
BUỔI MAI : 7 giờ Ăn điểm tâm  
BUỔI MAI : 8 giờ Sám hối  
BUỔI MAI : 9 giờ Xem Kinh  
BUỔI MAI : 10 giờ Niệm Phật   
BUỔI MAI : 12 giờ Thọ Trai  
BUỔI MAI : 12 giờ 30 Kinh hành niệm Phật   
BUỔI CHIỀU : 1 giờ 30 Chỉ tịnh (nghỉ)  
BUỔI CHIỀU : 3 giờ Tụng Kinh  
BUỔI CHIỀU : 4 giờ Xem Kinh  
BUỔI CHIỀU : 5 giờ Niệm Phật   
BUỔI CHIỀU : 6 giờ Dùng nước  
(sứa hoặc nước cháo)  
BUỔI TỐI : 7 giờ Tịnh độ  
BUỔI TỐI : 8 giờ Học  
BUỔI TỐI : 10 giờ 15 Quán sổ túc  
BUỔI TỐI : 10 giờ 40 Nghỉ  
BUỔI TỐI : 4 giờ khuya Tịnh Niệm (Niệm Phật )  
BUỔI TỐI : 4 giờ 30 Công phu  
BUỔI TỐI : 6 giờ Làm lễ xả giới

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch