Phật giáo & Tuổi trẻ
Tỉnh giác với lợi dưỡng
Quảng Tánh
22/04/2017 20:44 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Khất thực thời Đức Phật - Tranh PGN Hẳn ai cũng biết câu: “Cái vòng danh lợi cong cong/Kẻ hòng ra khỏi,người mong bước vào”. Lợi và danh, những thứ mà thuở sơ tâm xuất gia ai cũng thấy bọt bèo.&