Ý nghĩa của nghi lễ Tắm Phật

Ý nghĩa của nghi lễ Tắm Phật
Theo lịch sử ghi nhận thì Đức Phật đản sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, thuyết pháp ở thành Ba La Nại và Ngài nhập diệt ở Câu Thi Na. Phật giáo Nguyên thủy cũng xác định cuộc đời của Đức Phật như vậy.

Vài nét về Lễ Nghi và Nghi Lễ Phật Giáo

Vài nét về Lễ Nghi và Nghi Lễ Phật Giáo
Nghi lễ thường được thể hiện qua sự ứng xử, giao tiếp trong xã hội, trong tín ngưỡng, trong sinh hoạt tôn giáo thông qua đời sống tâm linh, mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc. Nghi lễ là một từ chung, mang ý nghĩa qua sự tổ chức, thể hiện các khuôn mẫu giao tiếp đã được đặt ra của một hay nhiều người đối với một hay nhiều người khác

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền
Dâng hương cúng Phật, thắp hương cúng Phật, xông hương cúng Phật, là nét văn hoá  đặc trưng của Tăng Tín đồ Phật Giáo Bắc Truyền. Người Đông phương khi nhắc đến đi chùa lễ Phật hay đến đình chùa miếu mạo lễ các bậc Tiên Thánh thiện Thần, điều trước tiên mọi người nghĩ đến là phải thắp hương cúng dường

Ý nghĩa sám hối sáu căn

Ý nghĩa sám hối sáu căn
“Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, bỏ mất bản tâm không biết chánh đạo”. Tức là từ xa xưa, không biết từ lúc nào đến bây giờ chúng ta đã mê lầm bỏ mất bản tâm của mình, không biết chánh đạo là không biết con đường tu chân chánh nên đi con đường tà, con đường lầm lạc thế gian.

Ý nghĩa và cách thức tiến hành lễ trừ tịch hay lễ giao thừa

Ý nghĩa và cách thức tiến hành lễ trừ tịch hay lễ giao thừa
Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhà nhà đều cử hành nghi lễ cúng trừ tịch hay giao thừa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ ý nghĩa và cách thức tiến hành nghi lễ này sao cho đúng.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh

Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh
Ngoài việc trở thành một dịch giả vĩ đại của kinh điển Đại thừa, đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đến nay đã có trên 70 năm tụng kinh. Lời khai thị của Hòa thượng dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng.

Ý nghĩa một số pháp khí Phật giáo

Ý nghĩa một số pháp khí Phật giáo
Đạo Phật có rất nhiều pháp khí như: Chuông, trống, bảng, khánh, tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng v.v… mỗi thứ đều có một công dụng và ý nghĩa khác nhau. Có thứ dùng để làm hiệu lệnh quy củ trong chùa, hoặc để dùng vào việc nghi lễ bái sám như chuông, trống, bảng, khánh…, có thứ để dùng làm phương tiện tu niệm hoặc để tiêu biểu ý nghĩa giáo pháp như tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng v.v…

Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu

Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu
Trong Phật giáo, các từ ngữ "cầu nguyện," "cầu xin" hay "ước nguyện" được hiểu đồng nghĩa với thuật ngữ "pràrthanà" (Sanskrit) hay "patthanà" (Pali). Pràrthanà bắt nguồn từ gốc "pra + arth" có nghĩa là ước nguyện, ước muốn, mong cầu, cầu xin.

Lược Ý “Đắp Y Đội Mão” Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền

Lược Ý “Đắp Y Đội Mão” Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
Giới Đàn từ thuở ban xưa được Phật thiết lập nơi Kỳ Viên Tinh Xá, Phật Pháp Đông truyền Ngài Cầu Na Bạc Ma Nơi vườn Trúc chùa Nam Lâm lập Giới Đài truyền Giới độ Tăng. Phật Giáo Bắc tiến đại thừa chuyển vô lượng pháp, Nam truyền nguyên vẹn thuở Phật ban sơ, cho nên giới đàn của Đạo Phật Nam Bắc Truyền có sự khác biệt.

Ý Nghĩa Trai Đàn Chẩn Tế Cô Hồn

Ý Nghĩa Trai Đàn Chẩn Tế Cô Hồn
Trong các lễ cúng thí Cô hồn, Trai đàn Chẩn tế được tổ chức quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 1 2 3 4 5 6