Lời ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA “Đời Sống Quý Giá”

Lời ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA “Đời Sống Quý Giá”
Khi vừa thức giấc mỗi ngày Bạn ơi hãy nghĩ thân này hôm nay Thật là may mắn lắm thay Vẫn còn tỉnh dậy với đầy niềm vui. Tôi còn tồn tại ở đời Vẫn còn hưởng kiếp sống nơi dương trần. Đời người quý giá vô ngần Tôi không lãng phí, quan tâm giữ gìn.

Lời Đức Phật dạy về thời gian và nghiệp báo

Lời Đức Phật dạy về thời gian và nghiệp báo
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.

Tu Đi Kẻo Trể Lỡ Xuân Thì

Tu Đi Kẻo Trể Lỡ Xuân Thì
Ðây là bài kệ của Ðại Ðức Ratthapala tóm lược lại cuộc đối thoại giữa Ngài và vua Koravya để nói lên lý do tại sao Ðại Ðức trở thành Tỳ kheo:

Cao đẹp mùa an cư đầy lăng lượng

Cao đẹp mùa an cư đầy lăng lượng
Mùa An cư (1) đã về đầy phấn khởi Toàn chư Tăng câu hội một đạo tràng Trang nghiêm thay rực rỡ ánh y vàng Sáng một vùng tăng thêm niềm tôn kính

Niệm Khúc Tháng Tư

Niệm Khúc Tháng Tư
 Con  vẽ mái chùa cong hồn nghiêng dáng gầy trần thế nghe phôi thai mầu nhiệm đẫm trang đời Ước vọng lên khơi xanh trong vời vợi sông Ngân mùa an lạc!
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 1 2 3 4 5 6