Bắc Ninh:Chùm Thơ về Trúc Lâm Yên Tử

Bắc Ninh:Chùm Thơ về Trúc Lâm Yên Tử
Dưới đây là một số bài thơ về Trúc Lâm Yên Tử. Một số bài thơ đặc sắc nhân chuyến hành hương về chốn linh thiêng Yên Tử, với lòng ngưỡng mộ kính yêu Phật Tổ, yêu đạo, yêu đời đã ghi lại những cảm xúc tức cảnh thành lời những câu chân thành kính dâng Phật Tổ.

Bắc Ninh: Nét đẹp đài hoa

Bắc Ninh: Nét đẹp đài hoa
Năm mới, người dân Phật tử thường hay lui tới chùa lễ Phật, cầu may, chấp tác, tu tập, làm Phật sự, tán thán công đức, từ thiện, ấy cũng là việc chúng ta nên làm, đem lại phúc lộc cho con cháu hiện tại và tương lai. Phật xưa cũng dạy " người cúng dường Tam Bảo, người tán thán người cúng dường tịnh tài nơi Tam Bảo, hai công đức đó đều vô lượng, như nhau ". Là thế, dưới đây là một bài thơ đầy ý nghĩa tán dương công đức làm từ thiện, nơi cửa Phật tôn nghiêm giá trị như muôn ngôi chùa khác trên trái đất này.

Giấc chiêm bao kỳ diệu

Giấc chiêm bao kỳ diệu
Có người mới sinh ra như từ hạt giống chẳng lành, luôn tự ti mặc cảm đời mình, rồi tự bất mãn đời...

Thơ Xuân xướng họa

Thơ Xuân xướng họa
Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương Bao trạm thời gian... cuộc hý trường! Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức

Khuyên thiện tín

Khuyên thiện tín
Dùng lời nói ngọt ngào dạy dỗ - Dứt hung hăng, thô lỗ, cộc cằn - Một niềm giữ trọn giới răn - Nêu cao Tam bảo Phật Tăng muôn đời

Ngán hồng trần

Ngán hồng trần
Hồng trần gẫm lại thấy mà ghê! - Lửa đỏ cháy lan khắp bốn bề - Thức tỉnh khá mau tìm giải thoát - Nương thuyền Bát-nhã trở về quê.

Tiếng Chuông Cảnh Giác

Tiếng Chuông Cảnh Giác
Khi sống tạo thành muôn sự nghiệp - Thác rồi cũng một nắm tay không

Tôi Nghe…

Tôi Nghe…
 (Bài thơ & Thập thiện đạo)   “Có sự tương tục của nghiệp và kết quả của nó. Cho nên, khi mười thiện nghiệp thanh tịnh được thực hiện, tác giả chắc chắn sẽ thụ hưởng hạnh phúc trong đời này và sau khi chết được sinh lên các cõi trời”. (Thiền luận-quyển trung; D.T.Szuki; dịch giả: Tuệ Sỹ).

Lay ta tỉnh mộng một đời tâm kinh

Lay ta tỉnh mộng một đời tâm kinh
Thiên thu trôi xuống phận mình. Ơ hay.. muôn kiếp gập ghềnh, là mơ! Trái si mê rụng ơ hờ. Nụ cười lan tận bến bờ.. trạm nhiên.

Khuyên đừng sát sanh

Khuyên đừng sát sanh
    Khuyên người chớ giết sanh linh - Đem ra cúng tế cầu xin thần quyền - Lòng nhơn phải ở cho hiền - Ấy là “bất sát” phải kiêng luật trời
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 1 2 3 4 5 6