GHPGVN phân ưu với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
L.Đ.L
05/12/2016 14:18 (GMT+7)


Nội dung thư còn có đoạn: "Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc và môn đồ pháp quyến.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

Kính nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc".


Các tin đã đăng: