Album: Lời khai thị của thiền sư Lai Quả (Phần 3)
09/07/2010 00:44 (GMT+7)

Source: tusachphathoc.com

Các tin đã đăng: