Nghi lễ hành trì
Nghi thức thế phát xuất gia
Thích Nhật Từ
22/03/2011 06:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch