Video: Riêng hai đi lễ chùa tại Bắc Ninh
Sức sống mới
11/03/2011 13:16 (GMT+7)


Cùng ttham quan không gian cổ xưa của dân tộc qua dấu ấn của nhiều tầng bậc lịch sử - văn hoá tại vùng đất này nhé!

Source: Sức sống mới -PTVN

Các tin đã đăng: