PG Núi Thành: Chùa Phong Nam không thuộc Giáo hội
Thông Khiêm
05/12/2016 14:19 (GMT+7)


ĐĐ.Thích Hạnh Thông, UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Núi Thành chủ trì phiên họp cùng chư tôn đức thành viên ban Thường trực BTS PG huyện tham dự.


Quang cảnh buổi họp

Cuộc họp đã thống nhất, tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm vào ngày 10-12-ÂL; ban Thường trực BTS họp thường kỳ hằng tháng vào ngày 28 ÂL; thúc đẩy kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc BTS PG huyện; tổ chức khoá tu một ngày dành cho Phật tử trong toàn huyện và khóa tu Bát quan trai cụm hằng tháng; thúc đẩy thành lập Ban Quản lý chùa Hang (di tích cấp tỉnh).

Hội nghị cũng đã nêu ra việc chùa Phong Nam nằm trên địa bàn huyện không phải cơ sở của Phật giáo.


Các tin đã đăng: