Người Thái luyện mình - Kỳ 3: Thách thức thời đại

Người Thái luyện mình - Kỳ 3: Thách thức thời đại
Khi đem thức ăn đi cúng dường, thấy tôi xách giỏ xôi thấp gần sát mặt đất, mẹ chị Rot gọi dặn dò: phải ôm giỏ xôi trước ngực, khi cúng dường phải bỏ dép, quỳ sát đất và không được nhìn thẳng mặt nhà sư...

Người Thái luyện mình - Kỳ 2: Rèn chữ hiếu

Người Thái luyện mình - Kỳ 2: Rèn chữ hiếu
Mọi người theo đạo Phật ở Thái đều biết “buat phra”, được hiểu là đi tu cho mẹ. Khi người mẹ qua đời, bà sẽ vịn vào áo cà sa của con để lên thiên đàng. Người con trai vào chùa để đáp đền công đức của cha mẹ đã mang nặng đẻ đau, dày công dưỡng dục họ. Truyền thống này áp dụng cho mọi gia đình phật tử ở Thái Lan, dù là đức vua cũng không ngoại lệ.

Người Thái luyện mình - Kỳ 1: Ngôi chùa tuổi thơ

Người Thái luyện mình - Kỳ 1: Ngôi chùa tuổi thơ
Người Thái đã được rèn luyện thế nào trước khi bước vào đời? Phóng viên Tuổi Trẻ kể lại những trải nghiệm thú vị về thời gian tu luyện trong những ngôi chùa để một người trai trẻ Thái Lan chuẩn bị bước vào đời.

Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào (Phần 2)

Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào (Phần 2)
Từ trước đến lúc bấy giờ, Phật Giáo được truyền bá qua Tây Phương thường qua các công trình của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và đông phương và các triết gia. Chưa có người Phật tử da trắng nào nghiên cứu đạo Phật và thực hành chánh pháp để truyền bá sang Tây phương, nói chi là cộng đồng ‘Phật tử’.

Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?

Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
Hiện nay Phật giáo được xem là tôn giáo phát triển nhanh nhứt ở Tây phương và theo những thống kê gần nhất, số người hành trì theo đạo Phật trên toàn thế giới có thể vượt qua cả con số tín đồ Ky Tô. Quan trọng nhất là đạo Phật được nhiều học giả nghiên cứu tôn giáo công nhận là tôn giáo hoà bình vĩ đại nhất của nhân loại.

Tìm hiểu Phật giáo nhập thế ở Nhật Bản (2)

Tìm hiểu Phật giáo nhập thế ở Nhật Bản (2)
Bốn lĩnh vực mà Phật giáo Nhật có thể tuỳ nghi áp dụng cho việc phát triển một xã hội dân sự là Viện trợ nhân đạo; Hoạt động hoà bình; Phê bình hệ thống chính trị và xã hội hiện hành; và “Phát triển” an bình nội tâm và hạnh phúc tinh thần.

Tìm hiểu Phật giáo nhập thể ở Nhật Bản (1)

Tìm hiểu Phật giáo nhập thể ở Nhật Bản (1)
Trong thời hiện đại, đặc biệt trong số những tổ chức Phật giáo mới của Nhật, điều này đã được mở rộng thêm bao gồm việc thành lập chính thức những đoàn thể hoàn toàn mới bên trong xã hội Nhật bằng việc xây dựng trường học, các đại học và bệnh viện .v.v…

Phật giáo tại Hoa Kỳ

Phật giáo tại Hoa Kỳ
Phật giáo tại Hoa Kỳ xuất hiện như là một tôn giáo nổi bật có khả năng thay thế và là một sức mạnh tâm linh, văn hóa và chính trị trong thế kỷ 21. Hướng dẫn cho Phật tử Hoa Kỳ (The Guide to Buddhist America) xuất bản năm 1998 đã liệt kê 1.000 thiền đường tại Hoa Kỳ và Canada.

Vai trò của Hoàng Gia đối với Phật giáo tại Ấn Độ

Vai trò của Hoàng Gia đối với Phật giáo tại Ấn Độ
Ấn Độ thời kỳ của đức Phật, Phật giáo không được xem như là quốc giáo. Vì rằng, trước khi đức Phật ra đời, đã có hàng chục tôn giáo lớn đã hiện diện. Ngay cả thời kỳ vua Asoka, một vị vua Phật tử có tiếng, người đã kiến tạo rất nhiều chùa tháp, các cột bia đá đánh dấu và ghi lại những nơi mà đức Phật đã đến

Nalanda, trường Đại học Phật giáo quốc tế xưa nhất

Nalanda, trường Đại học Phật giáo quốc tế xưa nhất
Nalanda nguyên là một vườn xoài lớn, có tên gọi là Pavarika, tại làng Bragoan ở Bihar. Theo truyền thuyết Phật Thích Ca, ngày còn tại thế, sau khi thành đạo, trong các cuộc du hành thường nghỉ chân tại vườn xoài Pavarika này, khiến cho vườn này trở thành một thánh địa Phật giáo. Cũng theo truyền thuyết, Mahavira, giáo chủ đạo Jain đã từng nghỉ ngơi ở đây trong 14 mùa mưa.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 2 3 4 5 6 7