Album: Lời khai thị của thiền sư Lai Quả (phần 4)
11/07/2010 01:37 (GMT+7)

Source: tusachphathoc.com

Các tin đã đăng: