Mật tông
Lược Thuật Về Những Tông Phái Chính Của Phật Giáo Tây Tạng
Thích Hằng Đạt dịch
06/05/2010 08:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngoài phái Ca Đương (Kadampa) và Cách Lỗ (Gelugpa) ra, ở Tây Tạng còn có ba tông phái chính: 1- Nyingma, hay phái Hồng giáo, Kagyudpa. 2- Cát Cử, hay phái Bạch Giáo. 3- Sakyapa; hay phái Đa Sắc.

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch