Đời sống
Suối nguồn yêu thương
Tâm Chơn
02/07/2554 22:33 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thay lời tựa

Tình cha

Tình mẹ

Phương Đông là cha mẹ

Vu lan nhớ mẹ

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ và bổn phận làm con

Thư gởi mẹ

Hồi ức về ba tôi

Má tôi

Tình yêu của mẹ

Ngày giỗ má

Suối nguồn yêu thương

Thơ dâng cha mẹ: Nhớ mẹ

Chiều biên phòng nhớ mẹ

Thư gửi mẹ

Khóc mẹ

Định mệnh

Những dòng thơ viết muộn

Bông hồng cài áo

Vần thơ kính dâng cha

Nhớ song thân

Mùa thu và nỗi nhớ

Nỗi niềm

Chuyện đêm mơ

Tiếng long

Giọt thu

Tứ trọng ân

Khúc ầu ơ

Chung nỗi niềm riêng

Mẹ mãi trong con

Mẹ ơi!

rongmotamhon.net