Đời sống
Làm chủ vận mạng
Pháp sư Thích Hải Đào
30/06/2554 02:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 Lời người dịch
Lời nói đầu
Làm chủ vận mạng
Bong bóng nước
Nằm mộng ban ngày
Chó giữ tài sản
Chỉ là cái túi da
Bồ-Tát Văn Thù
Răng chó thành răng Phật
Niệm Phật tiêu trừ tai nạn
Học Phật cần phải kịp thời
Nguồn gốc thành Vương Xá
Đạo nhân trường thọ
Tài sản ba ngàn ức
Đút lót tiền vàng
Chuyện mâm vàng
Sư tử đá
Gia đình hạ độc
Nghiệp lành nghiệp dữ
Nàng Liên Hoa
Tỳ kheo Linh Thanh
Đứa con nhà đồ tể
Nàng Ngân Sắc
Chim Hoàng Yến báo ân
Mua trái cây
Người bạn chân chính
Chuyện Ái-Địa-Ba
Bảo hộ chính mình
Trân quý chính mình
Thánh nhân đạo chích

rongmotamhon.net